Grunner til å vurdere nytt webdesign

Det kan være mange grunner som gjør at du bør vurdere om ditt webdesign møter dagens krav eller om den burde vært oppdatert. Hvis du venter for lenge med å oppdatere din webdesign i henhold til nye krav og standarder, så kan det forårsake at dine brukere velger bort ditt nettsted til fordel for dine konkurrenter. Brukervennlighet er viktig for brukerne. Hvis du ikke har inkludert det siste av søketeknologi på nettsidene dine, for eksempel, eller at de ikke kan brukes på mobile enheter, så kan det bety at brukene ikke finner frem til det de ønsker, og at de dermed bestemmer seg for å benytte en annen nettside hvor de kan bruke mindre tid på å finne det de leter etter.

Webdesign

Mobile enheter er i ferd med å bli mer og mer standarden fremfor PCer for hva brukerne benytter når de leter etter noe på nett. Når mobile enheter blir det viktigste verktøyet for nettbaserte tjenester, så er det opplagt at nettsteder må støtte dette for å nå frem til brukerne.

Utdatert webdesign kan forårsake at du mister kunder

Den viktigste grunnen til å regelmessig vurdere om din webdesign i Oslo er i henhold til standard, er at brukere kan velge bort dine nettsider til fordel for nettsidene til din konkurrent. Brukerne ønsker brukervennlige nettsider hvor de raskt kan finne informasjonen de ønsker på de enhetene de ønsker det. Hvis du legger opp til at det er visse tjenester brukerne kun kan benytte ved å logge seg inn på PC-versjonen av internett-browseren, så betyr det at de ikke får løst alt de ønsker når de har valgt å bruke tid på det, men må huske å benytte er PC-browser for å utføre resten senere. Dette er en av de viktigste faktorene med et oppdatert webdesign som gjelder både eksisterende kunder og potensielle nye kunder.

Rangeringen hos søkemotorene er avhengig av brukervennlig design

Søkemotorene setter betingelser for brukervennligheten av nettsidene dine for å avgjøre hvilken rangering de skal få i søkene som blir utført. Hvis dine nettsider ikke tilfredsstiller kravene søkemotorene stiller, vil de som gjør det bli rangert foran deg. Det skjer hele tiden utvikling innen webdesign, og om du ikke tar høyde for de trendene som omfavnes av brukerne, så vil du miste lojaliteten fra kundene raskt. Internett-brukere er mer styrt av hva som er praktisk for dem enn de er av lojalitet til et spesifikt nettsted.

Kunder ønsker design som fungerer på alle enheter

Mobilvennlig webdesign

I forhold til at bruken av mobile enheter har tatt over for mange PCer, så er det viktig at man støtter disse enhetene. Hvis man ignorerer at bruken av mobile enheter har vokst ekstremt de siste årene, så kan man ende opp med at de brukerne som er interessert i dine tjenester rett og slett ikke kan benytte tjenestene som du tilbyr. Da vil du miste potensielle brukere, og det kan også for de fleste bety redusert omsetning i forhold til det de kunne hatt. De fleste som driver en virksomhet er avhengig av inntekt for å overleve, og ved å ignorere kundenes behov, så kan man oppnå at overskuddet gradvis forsvinner.

Ny teknologi ønskelig for brukerne

Internett-brukere i dag er mye mer bevisst på hva de ønsker enn brukere for bare 10 år siden. Når det kommer nye trender eller nyvinninger på markedet, så legger de fleste merke til dette ganske raskt, da det er brukerne som ofte er grunnen til at nyvinningene finner markedet i utgangspunktet. Nye muligheter innen webdesign legger også til rette for bruk av nye teknologiske muligheter som både fasinerer og åpner for økt interaksjon med brukerne. Din webdesign bør dra nytte av nye teknologiske muligheter like raskt eller raskere enn konkurrentene gjør det for at du skal kunne dra nytte av det seneste på markedet.