Selskapsformer når du skal starte eget firma

Hvis man ønsker å starte egen bedrift, så er det mange forberedelser som må (bør) gjøres før man kommer i gang med selve driften av firmaet. For eksempel så bør man lage seg en skikkelig forretningsplan, og gjøre en analyse av markedet for å finne ut om det er liv laget for produktene eller tjenesten man ønsker å selge. Men man må også finne ut hvilken selskapsform som passer best for akkurat din bedrift.

Primært så har man to valg når man skal starte eget firma, og det er å velge enkeltpersonsforetak eller aksjeselskap som selskapsform. Dette er de to mest populære selskapsformene i det norske markedet. Men man kan også velge et ansvarlig selskap, som er en slags kombinasjon av de to overnevnte. Les videre for å finne ut hvilken selskapsform som egner seg best for din bedrift!

Starte aksjeselskap (AS)

Et aksjeselskap er den mest «komplette» selskapsformen, som gir deg flest rettigheter og best tilgang til offentlige goder. Som eier av et AS får du tilgang til alle de samme offentlige tjenestene og rettighetene som enhver annen ansatt i en bedrift har, noe som ikke er tilfellet for et enkeltmannsforetak. Det er følgelig tryggere å drive aksjeselskap, samtidig som man ikke har noen personlig risiko her. For hvis det går dunken med selskapet ditt, så er det ikke du personlig som må lide. I tillegg betaler du først skatt når du velger å ta ut penger, i tillegg til skatt på selskapets overskudd.

Et AS er dessuten velegnet når du skal starte bedrift sammen med noen, eller tror du kommer til å ha ansatte i fremtiden. Hvis du tror at bedriften kommer til å ekspandere frem i tid, så er et aksjeselskap det rette valget. Dette gjelder også dersom du vil drive med liten risiko i starten. Det koster rundt 5000 til 6000 kroner i avgifter å etablere et AS, samtidig som man må gjøre et aksjeinnskudd på 30 000 kroner ved oppstarten.

Starte enkeltpersonsforetak (ENK)

Et enkeltpersonsforetak, også populært kalt for enkeltmannsforetak, er en av de mest populære selskapsformene når man starter egen bedrift alene. Den fremste årsaken til dette er at det ikke koster noe å starte en slik bedrift, samtidig som du ikke må ha egenkapital. Det er mindre formaliteter og regler her, samtidig som du og selskapet er samme skatteobjekt. Dette gir både fordeler og ulemper, som at du for eksempel er personlig ansvarlig for all gjeld selskapet har. I tillegg må du skatte av alt overskudd, og man tar ikke ut lønn i et enkeltpersonsforetak.

ENK som selskapsform er derfor noe mer risikabelt, men det er gjerne en fin måte å starte på dersom man er usikker på om bedriften kommer til å slå an eller ikke. Mange kunstnere og frilansere starter i det små med et enkeltpersonsforetak, for å deretter ekspandere til AS når tiden er inne for det.

Starte ansvarlig selskap (ANS/DA)

Et ansvarlig selskap er en tredje selskapsform som kan være aktuell. Denne selskapsformen kommer i to varianter (ANS/DA), der alle deltakerne i selskapet i førstnevnte har et personlig ansvar for all gjelden i selskapet (på samme måte som i et ENK). Heller ikke i et ansvarlig selskap er man nødt til å betale egenkapital, og det koster ikke noe å etablere selskapet. Det er med andre ord mindre utgifter og formaliteter her under oppstarten, og det er en velegnet selskapsform når man er to eller flere som skal eie like mye i den nyoppstartede bedriften.