Viktigheten av gode renholdsrutiner på arbeidsplassen

Den aller beste måten å holde arbeidsplassen ren på, er å opprettholde en regelmessig rengjøringsrutine med antibakterielle rengjøringsmidler, samt unngå rot på arbeidsplassen. Mye rot resulterer i støv og det blir dermed vanskeligere å opprettholde en ren arbeidsplass.

En ryddig arbeidsplass og daglig renhold holder bakterier i sjakk og sikrer at standardene for helse og sikkerhet for ansatte oppfylles. En ren arbeidsplass har god hygiene og renslighet, som bør ivaretas av både ansatte og eventuelle renholdstjenester.

Tips til gode renholdsrutiner

Rutinemessig renhold nøkkelen til en ren og hyggelig arbeidsplass. Under kommer noen tips som kan bidra til å opprettholde gode renholdsrutiner.

Rydd opp smårot

Vi har alle hørt ordtaket; “ryddig hjem, ryddig sinn”. Denne tankegangen kan bidra til ekstra motivasjon til å gjøre det lille ekstra for å holde det ryddig rundt seg. Ved å rydde opp smårot som ligger rundt, gjør man det lettere å få inn gode rutiner innenfor rengjøring. I tillegg blir det også mye hyggeligere for menneskene rundt dersom man blir kvitt smårotet. Eksempler på dette kan være så enkle ting som å kaste søppel i søppelbøtten, rydde opp tomme pappesker og sette tilbake ting etter man har brukt de.

Rengjøring av datamaskiner og annet elektronisk utstyr

På et kontor er det både mye trafikk og mye elektronisk utstyr. Elektronisk utstyr, slik som datamaskiner og andre elektroniske verktøy, samler opp mye støv og det er lett å glemme at dette også trengs å rengjøres jevnlig.

Rengjøring av datamaskiner

Har man en dårlig rengjøringsrutine av det elektroniske utstyret, kan støvet resultere i at risikoen for brann økes betraktelig. Derfor er det utrolig viktig å følge opp dette, både for trivsel og sikkerhet til de ansatte.

Rengjøring av gulv og overflater

Rengjøring av gulv og overflater er en viktig del av renholdet på en arbeidsplass, spesielt i områder der det er mye trafikk. Gulv samler opp mye støv og gjørme som kan sitte under skoene våres. Søl, slik som mat og drikke som faller ned på gulvet, er også en stor kilde til både bakterier og sykdommer. Gulv bør gås over jevnlig, mens tepper kan rengjøres noe sjeldnere da dette er en mer omfattende prosess.

Rengjøring av gulv og overflater

Ryddighet i fellesarealer

Å holde fellesarealer rene og ryddige er viktig for et godt arbeidsmiljø. Her er det som regel alle ansatte på en arbeidsplass som har et individuelt ansvar for å opprettholde renholdet i fellesarealene. Dette gjøres ved enkle tiltak slik som at alle passer på å jevnlig vaske hendene og rydde opp etter seg selv.

Utover dette er det opp til arbeidsgiver å gi informasjon til ansatte om hvordan renholdsrutinene er på hver enkelt arbeidsplass. Det er også anbefalt å ha hånddesinfeksjon tilgjengelig i disse områdene.

Resirkulering

Mye søppel kan resirkuleres, alt fra den gamle brusflasken til haugen med gamle aviser. Resirkulering er både bra miljøet, i tillegg til at det holder arbeidsplassen ren og organisert.

Luft-friskere

Å plassere ut luft-friskere i arbeidslokalet kan bidra til å holde arbeidsplassen frisk og fresh. Det skaper en positiv atmosfære og vil bidra til å dekke over eventuell uønsket lukt som kan komme fra blant annet søppelkasser eller toaletter.

Ansettelse av profesjonelle rengjøringsfirmaer

Å ansette et profesjonelt rengjøringsfirma gir en rekke fordeler. En stor fordel er at man sparer mye tid og energi. Et slikt firma kan komme til arbeidsplassen ut ifra bedriftens ønske og behov. Slike firmaer har ofte god kunnskap om riktig og nødvendig renhold på et profesjonelt nivå.

profesjonelle rengjøringsfirmaer

Vask hendene regelmessig

Å holde hendene rene er utrolig viktig, spesielt under en pandemi. Hvis man går på toalettet, bør man alltid sørge for å vaske hendene grundig i etterkant. I tillegg bør man jevnlig benytte seg av antiback eller andre desinfiserende midler som er tilpasset hender. Dette bidrar til å redusere smittespredning.

Desinfisering av berøringsoverfalter

Ofte brukte gjenstander, slik som dørhåndtak og lysbrytere, har en tendens til å bli oversett når det kommer til rengjøring av lokalet. Disse gjenstandene inneholder ofte mange bakterier og må rengjøres daglig.

Støv

Støv finnes overalt, og det legger seg også på de overflatene som er høyere oppe. Disse overflatene er ofte lette å overse når man skal vaske over lokalet. Det er best å tørke støv med en tørr klut og deretter vaske over overflaten.

Fordeler med en ren arbeidsplass

Det er mange fordeler som følger med en ren og ryddig arbeidsplass. Under er det listet noen eksempler:

  • Generelt mindre søl og rot
  • Et bedre og sunnere arbeidsmiljø på grunn av færre bakterier
  • En ren og ryddig bedrift gir et bedre inntrykk til folk utenfra
  • Bedre arbeidsforhold for ansatte

Kilde: https://ability.no/hva-vi-gjor/renhold/