Munnbind til bedrifter og lag gir mening

Det enkleste og nesten mest effektive tiltaket vi har mot smitte av ulike virus, er bruken av munnbind. Dette er noe de aller fleste er klar over, men fremdeles er det veldig mange som ikke bruker det. Hva er årsaken til det? Det er nok forskjellige ting som gjør at mange vegrer seg eller også rett og slett bare glemmer det.

munnbind-bedrifter

Jo flere som bruker det desto mer smitter det over på andre. Ingen liker å være de første eller en av få som dermed skiller seg ut i mengden. Er man derimot omgitt av andre med munnbind så er det mye lettere å ta det på selv. Her kan munnbind til bedrifter og lag være med på å snu trenden i riktig retning.

Det er lettere å være en del av en gruppe

Hvis alle i bedriften blir gitt munnbind, da vil det være naturlig at mange velger å bruke dette. Det er alltid noen som er først og jo fler jo bedre og desto lettere å følge etter. De fleste er ofte flokkdyr. Man har i hvert fall ingen unnskyldning når man blir gitt noe som alle oppfordres til å bruke. Spesielle munnbind til bedrifter og lag har flere supre effekter.

munnbind-familie

Ofte vil logo på munnbind til bedrifter og lag føre til økt bruk og positivitet fra de som mottar munnbindene.

  • Som en del av en flokk så liker de fleste å vise omverdenen hvilken gruppe eller lag de hører til. Dette gjelder både som supporter og som deltaker.
  • Laget og eller bedriften viser at de er samfunnsengasjerte og setter den kollektive helsen høyt. I tillegg vil denne anskaffelsen av unike munnbind til alle, formidle et positivt image av laget og bedriften.
  • Munnbind er i utgangspunktet et genialt sted å promotere navnet eller merket sitt på. Bedre reklameplassering skal man lete lenge etter.

Den perfekte reklameplassen koster flesk

Det gir mening i at distribusjon av munnbind til bedrifter og lag med logo, både er fornuftig og verdiskapende. Det brukes daglig svimlende store summer på markedsføring av merkenavn og logoer. Kostnadene varierer ut ifra type markedsføring, størrelse, plassering og hyppigheten av visninger. Prislappen for å plassere bedriftens logo på en buss som kjører jevnlig i tett befolkede store byer, er helt klart mye større enn hvis logoen vises på en holdeplass i ei lita bygd.

munnbind til bedrifter

Kampen om de beste plasseringene vil alltid være avgjørende for hva en er villig til å betale. Bedrifter slåss om muligheten til å betale millioner for en liten og kort reklame under den årlige Superbowl i USA.

Kan munnbindet være det aller beste stedet for en reklame?

En av grunnene til at flere og flere nå bestiller munnbind til bedrifter og lag, er det at de fleste har innsett at munnbindet er fantastisk til markedsføring. Hva kan være bedre enn å plassere ens egen logo rett i ansiktet på personer? Tenke seg til at man faktisk kan reklamere for bedriften eller laget i ansiktet på folk. Det er også kun munnbind som gir denne muligheten. Egentlig så er denne reklamemuligheten så verdifull at en burde ha betalt menneskene for å gå rundt som levende reklameskilt. Bedre plassering av logoen skal en lete lenge etter.

Det ligger i den menneskelige naturen at når mennesker møter eller passerer andre personer, så dras øynene automatisk mot den andre personens ansikt. I tillegg så er det ikke sånn at øynene våre vandrer rundt på den andre personens ansikt og tar inn personens ansiktstrekk. Nei, øynene dras mot munnen. Dette er bevist gjennom forskningsstudier og en kan selv teste det ut ved enkle øvelser. Det er spesielt merkbart når personene prater, ler eller bare smiler. Våre øyne dras mot munnen deres.

Plasseres en logo eller et navn der munnen skulle ha vært, ja da har vi en reklameplassering det er vanskelig å motstå.

Triks for å få de unge med på dugnaden

Bruk av munnbind er en del av den kollektive dugnaden alle i samfunnet må delta i for å kunne oppnå en normal hverdag i nær fremtid. Bruk av logoer, merkenavn, ikoner og andre ting som unge ønsker å identifisere seg med, kan få opp bruken av munnbind i denne aldersgruppen.