Investeringsmuligheter for dine penger – banksparing

Hvor finner du de beste investeringsmuligheter til sparepengene? Som privatperson har du adgang til en rekke investeringsmuligheter. Før du investerer bør du tenke deg grundig om – her er sjekklisten for investeringer.

Investeringmuligheter i bank

Ved banksparing har du veldig liten risiko for å miste noen penger. Dine bankinnskud er sikret i den norske innskuddsgarantiordningen i Bankenes sikringsfond, hvor også utenlandske banker kan ha filialmedlemsskap. Du er sikret på beløp inntil to millioner kroner per bank. Til gjengjeld få du sjeldent særlig høye renteavkast ved å spare pengene dine i banken.

Brukskonto

De fleste får inn pengene deres på en bruksbankkonto. Betingelser kan variere mye, og derfor bør du sjekke forskjellige tilbud. Alle må ha en brukskonto i banken for å få betalt lønn eller andre inntekter. De fleste har også bankkort til brukskontoen sin og betaler faste utgifter fra brukskontoen. Renten på brukskontoer justeres etter markedsrenten, og er derfor varierende, men brukskontoer har generelt lavest rente av innskuddskontoer. Derfor lønner det seg sjeldent å spare beløp på brukskontoen.

Høyrentekonto

Du kan også spare pengene dine på en høyrentekonto. Dette kalles også en sparekonto eller kapitalkonto, hvor du kan få høyere rente enn en vanlig brukskonto. Denne kontoen er bra til å spare til et bestemt formål, og slik at alle pengene ikke står på brukskontoen, og forsvinner ved vanlig bruk. Her er det også stor forskjell på innskudsrenten. Den varierer også etter innskuddene. Det er ofte begrenset hvor ofte du kan ta ut penger gebyrfritt fra sparekontoen din.

Sparer du store beløp på brukskontoen din kan det ofte lønne seg å flytte pengene til en sparekonto, eller ha en fast overførsel, slik at en del av lønnen din automatisk går inn på sparekontoen.

Fastrentekonto

En av mulighetene er å få en fastrentekonto. Da bindes pengene dine i banken for en lengre periode, vanligvis mellom 1-5 år. Det er likevel mulig å ta ut penger mot å betale gebyr under denne perioden.

Fastrentekontoer gjelder engangsbeløp, så du kan ikke ha en fast overførsel hver måned til fastrentekonto. Innskuddet til en fastrentekonto varierer alt etter bank, og ligger vanligvis på mellom 50 – 100.000 kroner.

Boligsparing for ungdom

Boligsparing for ungdom er en spareordning, der unge under 33 kan spare inntil 25.000 kroner årlig. Du får et skattefradrag på 20% av sparebeløpet, såfremt innkomsten din er høy nok til fradraget kan trekkes fra skatten din. Du må også sette inn penger hvert år for å få fradrag. Boligsparekontoen har også høyere sparerente enn vanlige sparekontoer. Pengene kan kun brukes til boligformål, kjøp av ny bolig eller nedbetaling av ekssierende boliglån. Dersom man bruker pengen på annet, skal skattefradraget betales tilbake.

Kilde: MONEYBANKER