Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste – Helse, miljø og sikkerhet i fokus

En bedriftshelsetjeneste er en tjeneste som er laget for å bistå bedrifter med forebyggende arbeid innenfor Helse, Miljø og sikkerhet. Tjenesten blir koblet opp til bedrifter for å skape en tryggere og sunnere arbeidsplass for ansatte.

En av hovedoppgavene til en bedriftshelsetjeneste er at den skal, på et selvstendig grunnlag, informere både arbeidsgiver og ansatte, om de farene og risikoene som finnes på den gitte arbeidsplassen. I tillegg skal også bedriftshelsetjenesten komme med forslag til tiltak som kan forebygge mot, samt minimere, risikoer på arbeidsplassen til det minimale.

Organisert gjennom Arbeidsmiljøloven

I dag er bedriftshelsetjenesten organisert gjennom Arbeidsmiljøloven §3-3. Ifølge arbeidsmiljøloven er det visse bedrifter som er lovpålagt å knytte seg til en bedriftshelsetjeneste slik at arbeidsmiljøet på arbeidsplassen opprettholdes etter de gitte kravene. …

renholdsrutiner på arbeidsplassen

Viktigheten av gode renholdsrutiner på arbeidsplassen

Den aller beste måten å holde arbeidsplassen ren på, er å opprettholde en regelmessig rengjøringsrutine med antibakterielle rengjøringsmidler, samt unngå rot på arbeidsplassen. Mye rot resulterer i støv og det blir dermed vanskeligere å opprettholde en ren arbeidsplass.

En ryddig arbeidsplass og daglig renhold holder bakterier i sjakk og sikrer at standardene for helse og sikkerhet for ansatte oppfylles. En ren arbeidsplass har god hygiene og renslighet, som bør ivaretas av både ansatte og eventuelle renholdstjenester.

Tips til gode renholdsrutiner

Rutinemessig renhold nøkkelen til en ren og hyggelig arbeidsplass. Under kommer noen tips som kan bidra til å opprettholde gode renholdsrutiner.

Rydd opp smårot

Vi har alle hørt ordtaket; “ryddig hjem, ryddig sinn”. Denne tankegangen kan bidra til ekstra motivasjon til å gjøre det lille …

Starte eget firma

Selskapsformer når du skal starte eget firma

Hvis man ønsker å starte egen bedrift, så er det mange forberedelser som må (bør) gjøres før man kommer i gang med selve driften av firmaet. For eksempel så bør man lage seg en skikkelig forretningsplan, og gjøre en analyse av markedet for å finne ut om det er liv laget for produktene eller tjenesten man ønsker å selge. Men man må også finne ut hvilken selskapsform som passer best for akkurat din bedrift.

Primært så har man to valg når man skal starte eget firma, og det er å velge enkeltpersonsforetak eller aksjeselskap som selskapsform. Dette er de to mest populære selskapsformene i det norske markedet. Men man kan også velge et ansvarlig selskap, som er en slags kombinasjon av de to overnevnte. Les …