Hvordan oppleves kjøp av autodeler på nett i forhold til fysisk butikk?

Interessen for autodeler på nett styres ikke bare av markedet for autodeler, men det påvirkes av kjøpernes endrede vaner i andre sammenhenger. Økt interesse for netthandel generelt, har gjort at mange leverandører har sett at brukerne deres faktisk ønsker å bestille autodeler selv på nett i stedet for å måtte dra til en fysisk butikk som selger disse for å få tak i det de trenger.

Men selv om interessen har økt, så gjelder ikke dette alle aldersgrupper. Det er fortsatt noen som ikke liker å handle ved hjelp av en PC, og disse vil alltid finnes. Det vil alltid være noen i alle aldersgrupper som ikke er komfortable med PC og datateknologi, og i tillegg til dette, finnes det i dag også noen aldersgrupper som ikke har vært vant til datateknologi og som ikke ønsker eller kan sette seg inn i det bare for å få tak i autodeler.

Dame trenger bildeler

På grunn av mange fordeler med å kjøpe autodeler på nett, så vil de fleste velge å benytte seg av bildeler eller autodeler på nett i stedet for å velge å kjøpe dem i fysisk butikk. Når man bestiller på nett, kan man få delene rett hjem i posten, og man kan bestille delene akkurat når det passer. På den måten kan man få unna bestilling av deler når man trenger det, og så kun vente på at delene blir sendt hjem. Man slipper å måtte bruke tid på å reise frem og tilbake til en butikk som selger bildeler, og hvis butikken man velger ikke har dem, så kan man risikere å måtte dra til flere steder. I tillegg så vil man i de fleste tilfeller få bedre priser når man handler autodeler på nett.

Hvem kjøper autodeler på nett?

Hvem er det som benytter seg av tilbudet om å kjøpe autodeler på nett? Det er flere og flere som benytter seg av dette, men i hovedsak så er det ekstremt vanlig blant de yngste at de velger å kjøpe på nett fremfor i fysisk butikk. Personer opp til ca 25 år har i hovedsak vokst opp med at nettbutikker har vært tilgjengelige, og dette er derfor like naturlig for dem som det er å handle bildeler i Norge i en fysisk butikk. Denne aldersgruppen vil derfor benytte det tilbudet som til en hver tid er mest praktisk for dem, og autodeler på nett velges derfor relativt ofte i forhold til fysisk butikk.

Noen aldersgrupper synes det er vanskelig å handle bildeler eller autodeler på nett

Aldersgrupper hvor forbrukerne er eldre enn 25 år har derimot større variasjon i bruken av nettbutikk for autodeler fremfor fysisk butikk. Fra ca 25 år og opp til ca 50 år, så avhenger bruken mer av hva man er vant til. Mange i denne aldersgruppen har enten benyttet PC i skolegangen eller man har benyttet det i jobbsammenheng. Denne andelen har fått et mer komfortabelt forhold til å handle på nett, og de vil derfor også ofte kjøpe autodeler på nett.

Det finnes også en stor andel personer som ikke har hatt noen erfaring med PC, og blant disse er det flere som vil velge bort handel av autodeler på nett kun fordi de ikke er komfortable med det. Andelen blant dem som ikke har erfaring med PC som handler på nett har endret seg etter hvert som mobile enheter blir benyttet mer og mer til netthandel. Disse er mer intuitive og mange velger derfor å begi seg ut på netthandel fordi de opplever mobile enheter som enklere å benytte til dette.

Den eldste gruppen, fra 50 og oppover, har lettere for å velge bort autodeler på nett. For dem er det naturlig å handle i fysisk butikk, og selv om noen begir seg ut på å lære seg den nye teknologien, så velger mange i denne aldersgruppen bort autodeler på nett selv om det er fordeler med å benytte seg av dette.