Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste – Helse, miljø og sikkerhet i fokus

En bedriftshelsetjeneste er en tjeneste som er laget for å bistå bedrifter med forebyggende arbeid innenfor Helse, Miljø og sikkerhet. Tjenesten blir koblet opp til bedrifter for å skape en tryggere og sunnere arbeidsplass for ansatte.

En av hovedoppgavene til en bedriftshelsetjeneste er at den skal, på et selvstendig grunnlag, informere både arbeidsgiver og ansatte, om de farene og risikoene som finnes på den gitte arbeidsplassen. I tillegg skal også bedriftshelsetjenesten komme med forslag til tiltak som kan forebygge mot, samt minimere, risikoer på arbeidsplassen til det minimale.

Organisert gjennom Arbeidsmiljøloven

I dag er bedriftshelsetjenesten organisert gjennom Arbeidsmiljøloven §3-3. Ifølge arbeidsmiljøloven er det visse bedrifter som er lovpålagt å knytte seg til en bedriftshelsetjeneste slik at arbeidsmiljøet på arbeidsplassen opprettholdes etter de gitte kravene. …